Doorstart

Op 1 april 2020 is het faillissement uitgesproken over het theater en de horeca van De Weijer. We waren juist met ons beste jaar ooit bezig en werden overvallen door het Corona virus en alle bijbehorende restricties. Het was ondoenlijk om - gegeven de door de overheid opgelegde maatregelen en de onzekere toekomst – door te gaan. Een heel pijnlijke beslissing, maar noodzakelijk voor een particulier theater zonder reserves en zonder structurele subsidie.

Inmiddels is het faillissement nagenoeg afgerond en hebben we het gebouw opengehouden voor de huurders. Een deel van de periodieke huurders heeft hun activiteiten stilgelegd, maar anderen, en de vaste huurders, zijn gebleven. Daardoor hebben we een basis-continuïteit weten vast te houden.

We hebben een nieuwe organisatie opgericht en de hele inventaris teruggekocht van de curator, zodat een doorstart ten minste mogelijk is. Anders was het gebouw nu helemaal leeg geweest. We zijn nu voorzichtig aan het kijken wat we aan culturele activiteiten kunnen opstarten in een veilige “Coronaproof” omgeving en met minder dan de helft aan bezettingscapaciteit per voorstelling.

Omdat zo ontzettend veel mensen aangeven dat ze De Weijer erg missen, zijn we vanaf september geleidelijk aan gestart met culturele activiteiten. Als dit aanslaat en de Corona-ontwikkelingen dat toestaan kunnen we hopelijk in de loop van 2021 de programmering opschalen.

Sommige mensen zijn gedupeerd omdat zij indertijd tickets gekocht hebben waar geen voorstelling tegenover heeft gestaan. De gegevens van deze kaarthouders zijn eigendom van de curator en worden niet zomaar doorgeven aan de nieuwe organisatie, in verband met de wet op de privacy. Als je tot een van deze gedupeerden hoort kun je een claim bij de curator indienen. Daarnaast willen we vanuit de nieuwe organisatie graag kijken wat we redelijkerwijs kunnen doen en dragen om je tegemoet te komen. Heb je een voorstel neem dan contact met ons op via info@deweijer.nl