VPRO Tegenlicht Meet Up
WO18MEI

Biblioplus VPRO Tegenlicht Meet Up

NIEUWE DATUM: VPRO Tegenlicht Meet Up

De nieuwe elite

Verzorgd door De Weijer i.s.m. BiblioPlus

Deze avonden zijn gekoppeld aan één van de afleveringen van VPRO Tegenlicht en georganiseerd in samenwerking met Biblioplus.

Onder leiding van de moderator wordt de VPRO Tegenlicht-uitzending 'De nieuwe elite' besproken met relevante gasten. Inspraak van het publiek wordt toegejuicht en gewaardeerd.

We hebben de technische beroepen keihard nodig, maar waarderen ze niet genoeg. De toekomst ligt in handen van de handwerkers.
In Nederland wordt nog onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagopgeleiden, terwijl de MBO'er van het grootste belang is voor onze samenleving. En dat wordt de komende jaren alleen maar zichtbaarder. Hoogopgeleiden zijn niet langer de elite. De toekomst ligt in handen van handwerkers. De broodnodige verandering, als het gaat om de energietransitie, gaat van de werkvloer komen. Er is een herwaardering nodig van ambacht. VPRO Tegenlicht laat zien dat niet de econoom en de bestuurskundige het land leiden, maar de monteur en de loodgieter.

Drie panelleden uit de regio laten hun licht schijnen op dit onderwerp.

Kees Groos is 20 jaar werkzaam in het jenaplanbasisonderwijs op basisschool de Canadas in Boxmeer. Het jenaplanonderwijs gaat onder meer uit van hoofd, hart en handen. In het thematisch onderwijs is er ruimte voor de totale ontwikkeling van kinderen. Er wordt geleerd op theoretisch, praktisch en sociaal-emotioneel vlak. Kees heeft een bovenbouwgroep en daarom ook steeds te maken met de advisering naar het voortgezet onderwijs.

Dave Arts is al verschillende jaren teamleider beroeps- en praktijkgerichte vakken op Metameer en projectleider Sterk Techniek Onderwijs en Sterk Zorg- en Welzijns Onderwijs. Dave deelt graag waarom het van belang is om zoveel als mogelijk leerlingen (ook mavo-havo-vwo leerlingen) in aanraking te laten komen met beroeps- en praktijkgericht onderwijs en hoe we ze kunnen behouden voor onze regio. Hierbij gaat het aan de ene kant om ontwikkeling van de vaardigheden en de daarbij behorende kennis, aan de andere kant is het van groot belang dat leerlingen ontdekken wat er loopbaantechnisch allemaal aan kansen ligt.

Michel Creemers is eigenaar van Creemers Vastgoedonderhoud uit Vierlingsbeek. Zijn bedrijf telt iets meer dan 30 medewerkers en is gespecialiseerd in schilderwerk, spuitwerk, beglazingswerkzaamheden, timmerwerk en gevelreinigingswerkzaamheden. Michel zit ook in de raad van advies van de schilderschool in Nijmegen. Hij belicht als panellid zijn ervaringen met het beroepsonderwijs maar vertelt ook over de praktijk. Wat is er mooi en wat mist er?

De toegang is gratis voor bibliotheekleden en €2,50 voor niet-leden. Inloop vanaf 19:15 uur. De uitzending is om 19:30 uur op het grote doek in De Weijer. Om 20:15 uur volgt het nagesprek.

Externe verkoop
Datum Woensdag 18 mei 2022
Aanvang voorstelling 19:30