Geschiedenis

De Weijer is prachtig stukje historie. Dat straalt ervan af. Met alle aanbouwsels, sluiproutes en binnenstebuitenmuren zie je de tijd terug in het gebouw, je ziet het karakter van De Weijer. 

Dat karakter is geboren als kleine versterkte nederzetting tussen de Maas en de oude Romeinse heerbaan. Rond het jaar 900 krijgt de koene ridder Gerlachus van Pont een halve Heerlijkheid cadeau bij zijn bruid, dochter van de Graaf van Cuijc. In die Heerlijkheid lagen verschillende hoeven, of ridderhofsteden, waaronder het pareltje De Wijer (inderdaad, in de eerste akten nog zonder “e”). 

Nog voordat ridder van Pont verblijd wordt met zijn bruidsschat is De Weijer al tijden bewoond door christelijke herders. Die functie blijft behouden, De Weijer is tot 1606 gebruikt als pastoorswoning. 

Rond 1660 wordt De Weijer vaste woonplek van de Boxmeerse drossaards, onze weledelgeboren bestuurders. Na drost Johan Baptist komt het pand in bezit van de familie De Raet, die er vier generaties blijft wonen. Let vooral op het prachtportret van de grande dame De Raet uit 1824. Het schilderij heeft een prominent plekje in het theatercafé. 

Na 1844 krijgt De Weijer andere bewoners. Te beginnen met een leerschool voor jongens, tussen 1844 en 1865. Daarna een klooster van zusters, die er ruim 100 jaar de boel bestieren. Voor dit gezelschap wordt in 1872 de kapel gebouwd, die overigens zo’n 65 jaar later pas is verhoogd en voorzien van het karakteristieke torentje. In 1934 is er nog eens flink uitgebreid. Onder andere met de prachtige Weijerzaal van architect Charles Estourgie. 

In 1974 wordt De Weijer verkocht aan de Gemeente Boxmeer en omgetoverd tot gemeentelijk sociaal-cultureel en educatief centrum. 

In 1992 is het zover: het theater! Daarvoor waren er al intieme voorstellingen in De Weijerzaal, maar met de bouw van het professionele theater is er mooi niks van die intimiteit verloren gegaan. Een prachtig vestzaktheater voor Boxmeer en de kroon op het cultureel centrum De Weijer. 

In 2012 besluit de gemeente om de exploitatiesubsidie voor het cultureel centrum stop te zetten. Het theater dreigt verloren te gaan. Ondernemersechtpaar Peter-Paul Kissels en Stella Linders denken daar anders over. Met het plan Een geschiedenis met toekomst weten zij de gemeenteraad te overtuigen van hun ambities voor De Weijer als hét visitekaartje van Boxmeer. Onder het motto: “word wie je bent”, investeren zij dagelijks hun tijd en vermogen en in dat prachtige, veelzijdige karakter van De Weijer. 

Resultaat? Het pand is volledig gerenoveerd en opnieuw ingericht. In 2013 opent kwaliteitsrestaurant De Heerlijkheid en speelt cabarettalent Dara Faizi de eerste voorstelling in het heropende theater. In 2014 betrekken de topchefs in spé van de Cas Spijkers Academie hun professionele kookstudio en is er een evenzo gloednieuwe tribune voor het buitentheater uit de grond gestampt. En dat is lang niet alles, want De Weijer blijft voorlopig lekker geschiedenis schrijven. 

Wordt vervolgd.